بدو بدو بدو بدو

دیگه ترکوندیم !  یک اکانت عالی با دسترسی عالی

روی هر کدوم که نیاز داشتید کلیک کنید تا وارد بشه . با اطلاعات زیر ازش استفاده کنید.

 

 User: 01725871

Pass: 19821118

دیتابیس اصلی

https://ezproxygateway.sastudents.uwi.tt/menu

جهت مشاهده ادامه مطلب کلیک کنید

METALIB

SFX

ASMED

The Alma Jordan Library

The Alma Jordan Library Ebooks

This full text database provides access to business periodicals with in-depth coverage of business and economic conditions, management techniques, theory, and practice of business, advertising, marketing, economics, human resources, finance, taxation, computers, and more. It now includes The Wall Street Journal. Coverage is from 1971 to present. ProQuest New Platform

AFRICA DEVELOPMENT INDICATORS

FISHERIES SOCIETY LIBRARY

A full text database that covers of a broad range of subjects including arts, business, children, education, general interest, health, humanities, international, law, military, multicultural, psychology, sciences, social sciences, and women’s interests. ProQuest New Platform

ACADEMIC SEARCH PREMIER – EBSCOHOST

Provides full text for journals covering the social sciences, humanities, general science, multi-cultural studies, education, and much more. Take the Basic searchingAdvanced searching I andAdvanced searching II tutorials.

ACM Digital Library

The ACM DL is a vast collection of citations and full text from ACM journal and newsletter articles and conference proceedings.

ADOLEC – BIREME

A bibliographic database on adolescence health in Latin America and the Caribbean.

Africa Knowledge Project

AGRICOLA

A bibliographic database that provides worldwide coverage of all aspects of agriculture and allied disciplines. Many of the AGRICOLA records are linked to full-text documents online, with new links added daily.

AgECON

AGRIS/CARIS

An international bibliographic database for the agricultural sciences and technology created by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). The database provides coverage to technical, economic and sociological aspects of agriculture including forestry, animal husbandry, aquaculture, fisheries and human nutrition.

ALT HEALTHWATCH – EBSCO HOST

This online resource provides coverage across the full spectrum of subject areas covered by complementary and alternative medicine. It provides full text to journals, reports and proceedings, and consumer newsletters dating back to 1990. Take the Basic searchingAdvanced searching I and Advanced searching II tutorials.

AMERICAN CHEMICAL SOCIETY (ACS) JOURNALS

An essential electronic resource that offers full text access to core Chemistry journals published by the American Chemical Society.

AMERICAN FISHERIES SOCIETY LIBRARY

American Physiological Society

ART & ARCHITECTURE COMPLETE – BETA – EBSCOHOST

Art & Architecture Complete – BETA is a comprehensive bibliographic database that provides cover-to-cover indexing and abstracts for more than 630 academic journals, magazines and trade publications with full text for over 240 periodicals and 140 books, as well as selective coverage for over 50 publications.

Art Full Text (Wilson)

Art Index Retrospective

ASM Handbooks

ASME Digital Library

ARTICLEFIRST – OCLC

OCLC index of articles from the contents pages of journals with full text access.

AVERY INDEX TO ARCHITECTURAL PERIODICALS

The Avery Index to Architectural Periodicals database offers a comprehensive listing of journal articles on architecture and design, including bibliographic descriptions. It contains over 600,000 entries surveying over 2,500 American and international journals, including many that are peer reviewed. Publications from professional associations and regional periodicals are also included.

ATLARELIGION – OCLC

An OCLC database on religious and theological literature with full text access.

BBO – BIREME

A Brazilian bibliographic database on Dentistry.

BDENF – BIREME

A bibliographic database on nursing.

BIOETHICS – BIREME

A bibliographic database on the Regional Program on Bioethics sponsored by the Pan American Health Organization and World Health Organization.

Bioline

BIOLOGICAL ABSTRACTS – EBSCO HOST

Bibliographic references to life science journal literature published internationally. Take the Basic searchingAdvanced searching I and Advanced searching II tutorials.

BIOLOGICAL ABSTRACTS 1969-Present

Bibliographic references to life science journal literature published internationally.URL http://ejournals.ebsco.com/Home.

BIOMED CENTRAL

An online database from an independent publishing house committed to providing immediate free access to peer-reviewed biomedical research.

BIOONE

BioOne provides a unique aggregation of high-impact bioscience research journals, featuring timely content on a wide-array of today’s most pressing topics, including global warming, stem cell research, ecological and biodiversity conservation.

BIREME

A virtual health library which provides access to a number of bibliographic databases and scientific magazines of health information sources in Latin America and the Caribbean.

BOOKS IN PRINT – OCLC

A database of in-print, out-of-print, and forthcoming books, audios and videos, with optional reviews.

BRITANNICA ONLINE

This resource features the complete Encyclopedia Britannica, Britannica Concise Encyclopedia and the Merriam-Webster’s Dictionary & Thesaurus.

BRITISH JOURNAL OF SOCIAL WORK

Electronic Journal on Social Work. If you are getting a logon screen, Click on IP Authentication (top right hand corner) to access journal

BUSINESS SOURCE COMPLETE – EBSCOHOST

A full text database that provides access to scholarly business journals covering management, economics, finance, accounting, international business and much more. Take the Basic searchingAdvanced searching I and Advanced searching II tutorials.

CAB ABSTRACTS – EBSCO HOST

A bibliographic database published by CAB International that contains abstracts covering international research in the applied life sciences from 1973 to present. Access is limited to five concurrent users. Take the Basic searchingAdvanced searching I and Advanced searching II tutorials.

CAMBRIDGE UNIVERSITY PUBLICATIONS

A gateway which provides access to the full text of journals to which St. Augustine Campus Libraries subscribes via Cambridge University Press.

Cardin

Caribbean Child Development Centre’s Online Publications Database

Caribbean Digital Library (ECLAC)

Cariblex

Carilaw

Carindex

Caribbean Search: Beta

CARIBBEAN LITERATURE

Caribbean Literature is a searchable collection of poetry and fiction produced in the region during the 19th and 20th centuries. Among the titles are numerous rare and hard-to-find works written in English, French, Spanish, Dutch, and various Creole languages.

Centre for Aging Policy Evidence Database

CHEMABS STUDENT – OCLC

A student edition of abstracts and indexes of chemical journals and dissertations with full text access.

CHEMLIBnetBASE

CHEMLIBnetBASE complements the databases of CHEMnetBASE with an ever-growing number of always up-to-date chemistry resources. It includes the works of many of the most brilliant names in chemistry and chemistry-related disciplines, going beyond the data to present detailed theory, experimental methods, and groundbreaking research. CHEMLIBnetBASE offers information on the procedures and regulations critical to running a laboratory, as well as patent details, and historical background, along with easily accessible handbooks on a wide range of chemistry subspecialties, such as nanoscale chemistry, separation methods, and protein chemistry, surfactant science, and natural products chemistry. Trial expires 12 February, 2012.

CHEMnetBASE

This database offers a wealth of chemical information from Chapman & Hall/CRC, who are publishers of major chemical reference works. On trial until 12 February, 2012.

CHEMLIBnetBASE

This collection combines historical works and sub-specialty primers with the research from the world’s leading chemical authorities. Coverage ranges from nanoscience and natural product chemistry to separation methods and surfactant science.

CHICAGO MANUAL OF STYLE

CHRONICLE

Cirrie Database of International Rehabilitation Research

CINAHL Plus with Full Text

CITESEER – SCIENTIFIC LITERATURE DIGITAL LIBRARY

A digital library containing full text articles and citations on scientific literature including computer science.

CITESEER – SCIENTIFIC LITERATURE DIGITAL LIBRARY

CivilEngineeringnetBASE

CLASE PERIODICA – OCLC

An index of Latin American journals in the sciences and humanities with full text access.

COCHRANE LIBRARY

A bibliographic evidence-based healthcare database.

COMMUNICATION & MASS MEDIA COMPLETE – EBSCO HOST

This full text database provides coverage in the areas related to communication and mass media. It provides full text access to journals dating back to 1922. Take the Basic searching,Advanced searching I and Advanced searching II tutorials.

COMPENDEX – EiVILLAGE 2

A comprehensive interdisciplinary bibliographic engineering database which contains records and references of international engineering sources including journal, conference, and trade publications. Coverage is from 1884 to present.

COMPUTERS & APPLIED SCIENCES COMPLETE

CREDO REFERENCE (previously XREFERPLUS)

This is a full text database that comprises of a searchable collection of over 150 online reference books from different publishers. It also includes a collection of art images. The reference books include encyclopaedias, dictionaries and thesauri covering many subject areas.

CROP PROTECTION COMPENDIUM

An interactive multimedia encyclopaedia with comprehensive worldwide coverage of pests, crops and natural enemies.

Crop Protection Compendium

DENTISTRY & ORAL SCIENCE SOURCE

DESASTRES – BIREME

A database of the Disaster Documentation Center Collection

DIRECTORY OF LIBRARIES – SIDALC

A directory of agricultural libraries from Latin America and the Caribbean.

DISSERTATION ABSTRACTS – OCLC

A bibliographic database that covers dissertations and theses from institutions in North America and Europe. Coverage is from 1861 to present, with abstracts from 1980.

Directory of Open Access Journals

Ebrary

ebrary

EBSCO HOST

A multi-database system that provides access to a number of databases. Take the Basic searchingAdvanced searching I and Advanced searching II tutorials.

EBSCOHOST ELECTRONIC JOURNALS SERVICE (EJS)

A gateway that provides access to the electronic journals that are subscribed by the St. Augustine Campus Libraries’ through EBSCO Subscription Services. Take the Basic searching,Advanced searching I and Advanced searching II tutorials.

ECO – OCLC

An OCLC collection of scholarly journals with full text access.

ECOLEX

A database providing a comprehensive, global source of information onenvironmental law. It is operated jointly by FAO, IUCN and UNEP.

EconLit with Full text

EDUCATION FULL TEXT

This database covers all areas of education such as adult education, comparative education, computers in education, educational technology, and other related disciplines. Abstracting coverage began from 1994 and full-text coverage began in 1996. Access limited to one concurrent user.

EDUCATION RESEARCH COMPLETE

EDUCATIONAL ADMINISTRATION ABSTRACTS

ElectricalEngineeringnetBASE

EMERALD EBOOKS

EMERALD FULLTEXT

Provides full text articles to the library’s subscribed Emerald journals. This database covers all major management disciplines from marketing, human resources management, library and information management, training and education, economics, engineering, quality to operations management and more.

Employment and Labour Markets (SourceOECD)

ENCYCLOPEDIA OF DATABASE TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS

The Encyclopedia of Database Technologies provides an overview of the state-of-the-art and includes more than 970 terms and definitions and over 2,400 references. It also delivers explanations of emerging issues and technologies such as multimedia database systems, data warehousing and mining, geospatial and temporal databases, and data reverse engineering.

ENGINEERING VILLAGE 2

A comprehensive interdisciplinary bibliographic engineering database which contains records and references of international engineering sources including journal, conference, and trade publications. Coverage is from 1884 to present.

ENGnetBASE

ENVIROnetBASE

ERGONOMICS ABSTRACTS

This resource is a bibliographic online database. It provides information on mainstream ergonomics, as well as related material from psychology, physiology, biomechanics, job design, human-computer interaction, safety science, human engineering, medicine, occupational health, sport and transport.

ERGONOMICS ABSTRACTS

ERIC – OCLC

An OCLC database of journal articles and reports in education with full text access.

[email protected] EiVILLAGE2

ESSENTIAL SCIENCE INDICATORS – ISI WEB OF KNOWLEDGE

This resource is a comprehensive compilation of science performance statistics and science trends data based on journal article publication counts and citation data of over 8,500 journals. It enables researchers to conduct ongoing, quantitative analyses of research performance and track trends in science.

ETHNICITIES

Electronic Journal on Ethnicities. If you are getting a logon screen, Click on IP Authentication (top right hand corner) to access journal

EUROPEAN VIEWS OF THE AMERICAS: 1493 to 1750

A bibliographic database for libraries, scholars and individuals interested in European works that relate to the Americas. The database contains more than 32,000 entries and is a comprehensive guide to printed records about the Americas written in Europe before 1750.

EVIDENCE DATABASE ON AGING

FACULTY OF 1000 BIOLOGY

Faculty of 1000 Biology is the next generation literature awareness tool – it provides scientists with a continuously updated insider’s guide to the most important papers within any given field of research and highlights papers on the basis of their scientific merit rather than the journal in which they appear . It is a revolutionary new online research service that will comprehensively and systematically highlight and review the most interesting papers published in the biological sciences, based on the recommendations of a faculty of well over 1000 selected leading researchers.

Faculty of 1000 Medicine

FAMILY STUDIES ABSTRACTS

FAO CORPORATE DOCUMENT REPOSITORY

FILM & TELEVISION LITERATURE INDEX WITH FULL TEXT

FINDARTICLES.COM

A bibliographic database that contains articles dating back to 1998 from more than 300 magazines and journals. The website is updated on a regular basis and has a diversity of articles from business to health and entertainment.

FOOD SCIENCE SOURCE- EBSCOHOST

Food Science Source is a comprehensive full-text database designed to support the informational needs of the food industry at every level. Many areas in the food industry, such as food science, food service, processing, packaging, shipping, etc are covered.

FOODnetBASE

Covers every aspect of the food industry, from safety, testing, regulation, and quality assurance to packaging, biotechnology, and product development. In appreciation of current concerns, the following have been added: cutting-edge research exploring phytonutrients and oxidative stress, as well as recent titles on foodborne illness, bioterrorism and food security. On Trial until 12 February 2012.

FOOD net BASE

This collection allows libraries to access expert guidance on food safety, quality assurance, processing, brewing, regulations, and microbiology. This collection offers information on latest functional foods, antioxidants, foodborne pathogens, and packaging technologies. In addition recent titles on foodborne diseases, biterrorism and food security are also included.

FSTA – Food Science and Technology Abstracts, produced by the International Food Information Service (IFIS), provides information on food science, food technology and nutrition. The database includes material from over 4,600 serial publications, covering all the major food commodities plus biotechnology, microbiology, food safety, additives, nutrition, packaging and pet foods.

GALE VIRUTAL REFERENCE LIBRARY

This is a database of encyclopedias, almanacs, and specialized reference sources for multidisciplinary research. Gale Virtual Reference Library’s extensive search capabilities enable you to search one reference book or search across the entire collection.

GEOnetBASE

GEOREF

This online bibliographic database was established by the American Geological Institute and provides access to the geoscience literature of the world. The resource contains references to geoscience journal articles, books, maps, conference papers, reports and theses. This resource is inter operable with the Geoscience World.

GEOSCIENCEWORLD

An online full text resource for research and communications in the geosciences. This resource is inter operable with the GeoRef.

GLOBAL BOOKS IN PRINT

GLOBAL DEVELOPMENT FINANCE

GPO – OCLC

An OCLC database of U.S. government publications.

GreenFile-Ebsco

GreenFILE provides information covering all aspects of human impact to the environment. Its collection of scholarly, government and general-interest titles includes content on the environmental effects of individuals, corporations and local/national governments, and what can be done at each level to minimize these effects.

HAWORTH PRESS

This electronic journals gateway provides access to the online titles that the St. Augustine Campus Libraries subscribe to from The Haworth Press, Inc.

HEINONLINE

HeinOnline offers access to over 60 million pages of legal content – including constitutions, journals, law reports, legal classics and treaties. HeinOnline’s content is fully-searchable and is presented in an image-based, PDF format.

HISA – BIREME

A bibliographic database on the Latin American and Caribbean history of public heatlh.

HISTORICAL ABSTRACTS

HOMEOINDEX – BIREME

A bibliographic database on homeopathy.

Hospital Collection- PROQUEST

HOSPITALITY & TOURISM COMPLETE

HUMAN RESEOURCES ABSTRACTS

ICE Virtual Library

IEEE XPLORE

Full text access to the world’s highest quality technical literature in electrical engineering, computer science, and electronics.

IET Digital Library

IFLA Journal

Electronic Journal of the International Federation of Library Associations

IHS Standards – Engineering Village

ILODOC

IMF

Index to Legal Periodicals

Index to Legal Periodicals offers coverage and access to scholarly articles, symposia, jurisdictional surveys, court decisions, legislation, books, book reviews. This resource is useful for attorneys, educators, business people, law librarians, students, paralegals, and others involved with the law. Some of the subjects covered include Administrative Law; Business Law; Criminal Law; Environmental Protection; Family Law; Sports & Entertainment Law and much more.

INDEX TO THESES

A comprehensive listing of theses with abstracts accepted for higher degrees by universities in Great Britain and Ireland since 1716.

INDUSTRIALnetBASE,

Information & Knowledge for Optimal Health (Info) Project

INFORMAWORLD

INGENTA CONNECT

A gateway that provides access to the electronic journals that are subscribed by the St. Augustine Campus Libraries’ through Ingenta Connect.

INSPEC – EBSCO HOST

A bibliographic database based on the Science Abstracts service, from IEE (Institution of Electrical Engineers). It provides abstracts and indexing to the world’s scientific and technical literature in Electrical Engineering and other related disciplines such as Materials Science, Oceanography, Nuclear Engineering, Geophysics, Biomedical Engineering etc. This resource provides coverage to journals, conference proceedings as well as numerous books, dissertations and reports. Coverage is from 1969 to present. Take the Basic searchingAdvanced searching I and Advanced searching II tutorials.

INSPEC ARCHIVE SCIENCE ABSTRACTS (1898-1968) – EBSCO HOST

A bibliographic archive database based on the Science Abstracts service, from IEE (Institution of Electrical Engineers). It provides abstracts and indexing to the world’s scientific and technical literature in Electrical Engineering and other related disciplines such as Materials Science, Oceanography, Nuclear Engineering, Geophysics, Biomedical Engineering etc. This resource provides coverage to journals, conference proceedings as well as numerous books, dissertations and reports. Coverage is from 1898 to 1968. Take the Basic searchingAdvanced searching Iand Advanced searching II tutorials.

IOP SCIENCE

Online access to the electronic journals that are subscribed by the St. Augustine Campus Libraries’ from the Institute of Physics. Covers the field of physics and related disciplines.

INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY OF THE SOCIAL SCIENCES

INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY OF THEATRE AND DANCE WITH FULL TEXT

INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL ABSTRACTS

International Pharmaceutical Abstracts is produced by the American Society of Health-System Pharmacists and includes information from over 750 pharmaceutical, medical, and health-related journals published worldwide.

ISIHIGHLYCITED.COM – ISI WEB OF KNOWLEDGE

This database reveals the people behind the accomplishments of research in the Sciences. The information for each researcher included biographical information, full listing of publications and a bibliography enhanced by links to the full bibliographic information.

JOURNAL CITATION REPORTS SCIENCE EDITION – ISI WEB OF KNOWLEDGE

This database provides quantifiable statistical data that evaluates over 6100 leading international science journals illustrating their impact and influence in the global research. Users can sort data by efined fields such as impact factor, total cites, total articles, etc.

JOURNAL OF REFUGEE STUDIES

Electronic Journal on Refugee Studies. If you are getting a logon screen, Click on IP Authentication (top right hand corner) to access journal.

JSTOR – THE SCHOLARLY JOURNAL ARCHIVE

JSTOR offers both multidisciplinary and discipline-specific collections. The UWI library has access to the Arts & Sciences I, Arts & Sciences II, Business, and Language & Literature Collections.

JUSTCITE

JUSTIS

KEESING’S WORLD NEWS ARCHIVE

On Trial until April 18, 2009.

KNOVEL E-BOOKS: SCIENCE AND ENGINEERING

Knovel is a Web-based information service that revolutionizes the way scientists, engineers, and technicians find and use technical information. Knovel merges hundreds of the world’s top technical references (full-text) into a single online source, complete with powerful search capabilities and analysis tools.

L’Année philologique

Laws of Trinidad and Tobago

The LYELL COLLECTION

The Lyell Collection of the Geological Society of London features key journals in Earth Sciences. These include the Journal of the Geological Society; Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology; Geochemistry: Exploration, Environment, Analysis; Transactions of the Geological Society, the Geological Society’s prestigious Special Publications; the Engineering Geology Special Publications and Memoir book series. Full-text archives date back as far back as 1811.

LEXIS NEXIS NEWS – EiVILLAGE2

A global newsfeed in science and technology. See more search sources on the interface.

LexisNexis

LEYES – BIREME

A bibliographic database on Latin American and Caribbean Basic health legislation.

LIBRARY, INFORMATION SCIENCE & TECHNOLOGY ABSTRACTS

LIBRARY, INFORMATION SCIENCE & TECHNOLOGY ABSTRACTS WITH FULL TEXT

LIBRARY LIT – OCLC

An OCLC database on materials about libraries and information science, with full text access.

LIBRARY PRESS DISPLAY

Library PressDisplay allows for unlimited access to more than 450 newspapers and magazines from around the world. Newspapers are presented in their traditional format and layout, including complete editorial content, graphics and advertising. Unlike ever changing websites, digital newspaper replicas serve as formal references.

LILACS – BIREME

A bibliographic database on Latin American and Caribbean Health Sciences

MASTERFILE PREMIER

MATHSCINET

MathSciNet is a comprehensive database covering the world’s mathematical literature since 1940. It provides access to the bibliographic data and reviews of mathematical research literature contained in the Mathematical Reviews Database.

THE MAX PLANCK ENCYCLOPEDIA OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW

MechanicalEngineeringnetBASE

MEDCARIB – BIREME

A bibliographic database on Caribbean Health Sciences literature.

MEDLINE – OCLC

An online database that covers all areas of medicine, including dentistry and nursing, with full text access.

MEDLINE (EBSCO)

This National Library of Medicine bibliographic online database provides authoritative medical information on medicine, nursing, dentistry, veterinary medicine, the health care system, pre-clinical sciences, and much more. Take the Basic searchingAdvanced searching I and Advanced searching II tutorials.

MEDLINE – BIREME (1966-1995)

MEDLINE – BIREME (1996- 2006)

METADEX

MICROMEDEX Healthcare Series link

The MICROMEDEX Healthcare Series of databases is primarily a drug information system and is considered one of the most authoritative resources available.The databasses available at the Medical Sciences Library includes the following: DRUGDEX, DRUG-REAX and Martindale.

MLA – OCLC

A database that covers literature, language, linguistics and folklore, with full text access.

MORD – Mona Online Research Database

MYILIBRARY

MyiLibrary is an electronic platform that offers library users access to some of the most topical and current e-books available today. Users can access research, reference and reading materials which your library has purchased. Users can search across many e-books or conduct searches within a particular e-book.

NATURE

International weekly journal of science

NETLIBRARY

NetLibrary provides access to your library’s eContent collection. eContent is the digital version of books, journals, and database content. You can access your library’s eContent 24 hours a days, seven days a week.

NTIS – EBSCO HOST

Compiled by the U.S. National Technical Information Service, this database offers the most in-depth coverage of U.S. and worldwide government sponsored research. Take the Basic searching,Advanced searching I and Advanced searching II tutorials.

NURSING REFERENCE CENTER

OCLC FIRSTSEARCH

An online service offers seamless access a broad range of databases, full text collections and select lists covering a wide range of research topics.

OFFICIAL DOCUMENTS OF THE UNITED NATIONS (ODS)

The ODS covers all types of official United Nations documentation, beginning in 1993. Older UN documents are added to the system on a daily basis. ODS also provides access to the resolutions of the General Assembly, Security Council, Economic and Social Council and the Trusteeship Council from 1946 onwards. Click on Help for more detailed information.

ONEPETRO

OvidSP

Oxford English Dictionary

This dictionary covers words from across the English-speaking world, from North America to South Africa, from Australia and New Zealand to the Caribbean. It also offers etymological analysis and lists variant spellings, as well as illustrates pronunciation using the International Phonetic Alphabet.

The Oxford International Encyclopedia of Legal History

Oxford Reports on International Law

Oxford University (Oxford University)

OXFORD UNIVERSITY PRESS ONLINE JOURNALS

Online access to the electronic journals that are subscribed by the St. Augustine Campus Libraries from Oxford University Press.

Parry & Grant Encyclopaedic Dictionary of International Law

PAHO – BIREME

Pan American Health Organisation Headquarters Library Catalog.

PAPERS FIRST – OCLC

An OCLC index of papers presented at conferences worldwide.

PartnerAccessOCLC

PETROLEUM ABSTRACTS DISCOVERY

This bibliographic database contains resources related to oil and gas exploration and production. It covers worldwide scientific and technical literature and patents from 1961 to present.

PHYSICSnetBASE

From astrophysics to quantum physics, materials science to optoelectronics and nanotechnology, this extensive and continually expanding library offers access to complete and authoritative resources written by world-renowned experts representing industry, academia, and government. It includes current literature referencing contemporary investigations and data to support the most advanced research, as well as introductory, current interest, and historical readings. Trial expires 12 February, 2012.

POLITICS

Electronic journal on Politics

POLYMERSnetBASE

This database offers simultaneous access to search three databases of polymer information: Polymeric Materials Encyclopedia; Polymers: A Property Database; Polymer Books from Taylor and Francis.

PROCEEDINGS – OCLC

An OCLC index of worldwide conference proceedings.

PROJECT MUSE

A unique collaboration between libraries and publishers providing 100% full-text, affordable and user-friendly online access to over 350 high quality humanities and social sciences journals from over 60 scholarly publishers.

PROLA: Physical Review Online Archive

A complete historical archive of publications of the American Physical Society, this searchable archive currently includes all full text APS journal content back to 1893.

A full text database that covers a broad range of subjects including social sciences, business , economics, management , finance, taxation, psychology, advertising, marketing, human resources, international relations, law, arts, humanities and education, health, science, technology, computers, information organization, and women’s interests. Includes content from scholarly journals, magazines, trade publications, newspapers, reference reports and dissertations. ProQuest New Platform

ProQuest New Platform

ProQuest New Platform

PsycARTICLES – EBSCO HOST

This database provides full text articles on current issues in psychology from respected sources, spanning from 1987 to the present. All journals included in this database are indexed in PsycINFO. Take the Basic searchingAdvanced searching I and Advanced searching II tutorials.

PsycINFO – EBSCO HOST

A bibliographic database that contains summaries of journal articles, book chapters, books, dissertations and technical reports, in the field of psychology. Journal coverage, dates back to the 1800s, includes international material selected from periodicals in over 35 languages. Take the Basic searchingAdvanced searching I and Advanced searching II tutorials.

Public Administration Abstracts-EBSCO

Public Library of Science (PLOS)

PUBMED – NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE

A service of the National Library of Medicine, includes over 15 million citations for biomedical articles back to the 1950’s. PubMed includes links to many sites providing full text articles and other related resources.

Race Relations Abstracts

REFEREX – REFEREX (EBooks)

Referex (eBooks) Referex provides access to the broadest and deepest available coverage of engineering reference titles in eBook format. Collections within engineering include the following topic areas: Materials and Mechanical, Electronics and Electrical, Chemical, Petrochemical and Process Civil & Environmental, Security & Networking and Computing. Close to 1400 titles are currently available.

REFEREX – ENGINEERING VILLAGE

Referex Engineering is comprised of six collections of professionally focused e-books, bringing together key sources of engineering reference material. The database is fully searchable and delivers full-text content from the following collections: Chemical, Petrochemical and Process Engineering; Civil and Environmental Engineering; Computing; Electronics and Electrical Engineering; Mechanical Engineering and Materials; Networking and Security.

REFWORKS

REGIONAL BUSINESS NEWS – EBSCO HOST

Provides full text coverage for regional business publications. It incorporates coverage of business journals, newspapers and newswires from all metropolitan and rural areas within the United States. Take the Basic searchingAdvanced searching I and Advanced searching II tutorials.

REPIDISCA – BIREME

A bibliographic database on Sanitary Engineering and Environmental Sciences.

TAYLOR AND FRANCIS JOURNALS

ROUTLEDGE ANNOTATED BIBLIOGRAPHY OF ENGLISH STUDIES (Routledge ABES)

SAGE Journals Online

SciBX

SciBX: Science–Business eXchange is a weekly publication that provides a timely, concise and understandable analysis of the scientific content and commercial potential of translational research papers from across the life science literature.

SciELO Scientific Electronic Library Online

SCIENCE CITATION INDEX EXPANDED – WEB OF KNOWLEDGE

This citation database provides access to current and retrospective bibliographic information, author abstracts, and cited references found in 5,800 of the world’s leading scholarly science and technical journals covering over 100 disciplines in the field of Science. Coverage is from 2001 to present.

SCIENCE DIRECT WEB EDITIONS

This citation database provides access to current and retrospective bibliographic information, author abstracts, and cited references found in 5,800 of the world’s leading scholarly science and technical journals covering over 100 disciplines in the field of Science. Coverage is from 2001 to present.

Log into SciFINDER Web Version

This bibliographic database provides chemical and related scientific information offered by the Chemical Abstracts databases. Information accessed are patents and journal references, substance information, regulated chemicals, chemical reactions and chemical supplier information. Access limited to three concurrent users. To access this database please contact theEngineering & Physical Sciences Divisional Librarian.

SCOPUS

Shock & Vibration Digest

SocINDEX with Full Text

SIDALC (Agricultural Information and Documentation System for the Americas)

A hemispheric network that manages agricultural information resources for Latin America and the Caribbean.

SourceOECD

SPE e-LIBRARY

This database of technical papers covering the full range of exploration and production technology. it includes both technical papers from SPE meetings and peer-reviewed articles from SPE’s 4 technical journals. Please contact the Engineering and Physical Sciences Divisional Librarian to access this resource. Take a tour of this database to see the search features.

SPIN

A bibliographic database of the world’s leading journals in physics, astronomy, materials science, and related disciplines. Take the Basic searchingAdvanced searching I and Advanced searching II tutorials.

SPORTDiscus with Full Text

SPRINGER

SPRINGER eBOOK COLLECTION

Springer e-books Collection trial offers access to a selection of scientific, technical and medical (STM) books. Coverage is available until October 2008.

SPRINGER LINK

Springer Link provides online access to the electronic journals that are subscribed by the St. Augustine Campus Libraries’ in science, technology, humanities and law. Coverage is available from 1997.

SPRINGER PROTOCOLS COLLECTION

Springer Protocols contains more than 18,000 molecular biology and biomedical protocols, many from the classic series Methods in Molecular Biology. Coverage is available until October 2008.

SWETSWISE

A gateway that provides access to the electronic journals that are subscribed by the St. Augustine Campus Libraries through SWETS.

Taylor And Francis Group

TECHSTREET STANDARDS – EiVILLAGE2

This resource provides access to web-based corporate subscription service to industry codes and standards aggregated from over 350 leading Standards Developing Organizations (SDOs).

TELECOMMUNICATIONSnetBASE

TROPAG RURAL

A bibliographic database that merges the TROPAG and the RURAL database. TROPAG covers literature on agricultural development, crop cultivation, animal husbandry, forage and pastures, aquaculture, forestry, post-harvest operations, farming systems, and environmental management in tropical and sub-tropical regions, from 1975 onwards. RURAL covers social and economic development in rural areas of developing countries during 1985 through 1994. Access limited to one concurrent user. To access this back issues of this database please contact the Agriculture & Life Sciences Divisional Librarian

Toxnet (NLM)

ULRICH’S PERIODICALS DIRECTORY

A bibliographic database which provides detailed, comprehensive, and authoritative information on serials published throughout the world. It covers all subjects, and includes publications that are published regularly or irregularly and are circulated free of charge or by paid subscription.

ULLMANN’S ENCYCLOPEDIA OF INDUSTRIAL CHEMISTRY

Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry is a state-of-the-art reference work detailing the science and technology in all areas of industrial chemistry.

Ulrichsweb.com

UNESCO EOLSS

A database providing a comprehensive, global source of information on environmental law. It is operated jointly by FAO, IUCN and UNEP.

UNION LISTS – OCLC

A list of periodicals held by OCLC member libraries.

UN MEMBER STATES ON THE RECORD

http://treaties.un.org UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE – EiVILLAGE2

A database of over six million records from the United States Patent and Trademark Office. Patents are fully searchable from 1976 to present.

UpToDate

Urban Studies Abstracts

UWI (Cave Hill) Library Catalogue

UWI (Mona) Library Catalogue

UWI (STA) Library Catalogue

UWISpace

UWI (STA) Journals

VIOLENCE & ABUSE ABSTRACTS

WATERnetBASE

Web of Knowledge

WEB SEARCH VIA SCIRUS – EiVILLAGE2

A comprehensive science-specific search engine on the Internet. It searches over 167 million science-specific Web pages.

WEST INDIAN LAW REPORTS ONLINE

West Indian Law reports (formerly the Jamaica Law Journal) date from 1958 to the present and covers most of the English speaking Caribbean countries.

WESTLAW

This resource is an online legal research service. It provides access to West’s vast collection of statutes, case law materials, public records, and other legal resources, along with current news articles and business information. Please contact the Social Sciences Divisional Librarian or the Engineering and Physical Sciences Divisional Librarian to access this resource.

WHOLIS – BIREME

The World Health Organization Library Information System.

Wiley InterScience

WILSON SELECT PLUS – OCLC

A full text database in science, humanities, education and business. See user’s guide .

WORLD ALMANAC – OCLC

Funk & Wagnalls New Encyclopedia and four almanacs.

WORLD CAT – OCLC

OCLC catalog of books and other materials in libraries worldwide.

WORLD MAGAZINE BANK – EBSCO HOST

This online resources provides full text for over 275 English language publications from Australia, New Zealand, Asia, U.K., South Africa, U.S.A, and more. Take the Basic searchingAdvanced searching I and Advanced searching II tutorials.

WORLD DEVELOPMENT INDICATORS

XREFERPLUS (renamed CREDO REFERENCE)

This is a full text database that comprises of a searchable collection of over 150 online reference books from different publishers. It also includes a collection of art images. The reference books include encyclopaedias, dictionaries and thesauri covering many subject areas.