نگارش صحیح سوالات پژوهش (Research Questions), هدف عمومی پژوهش (General Objective),  اهداف اختصاصی پژوهش (Specific Objectives), و هایپوتزهای پژوهش (Hypotheses) در دو مکان حائز اهمیت است:

• یک: در پروپوزال پژوهشی و بعدا در پایان نامه.

• دو: در انتهای بخش Introduction مقالات Original.

جایگاه هایپوتز و ابجکتیو در یک مقاله اوریجینال و یا در یک پروپوزال پژوهشی آنقدر مهم و حیاتی است که نگارش اشتباه این موارد در بخش مقدمه یک مقاله اوریجینال و یا در بخش هایپوتزها یا سوالات پژوهش یک پروپوزال کارشناسی ارشد یا دکترا باعث می شود که داوران مجله و یا ممتحنین پروپوزال پژوهشی بلافاصله رای بر سطح پایین بودن مقاله و پژوهش مربوطه و یا بی لیاقت بودن دانشجویی که برای پذیرش دوره دکترا اقدام به نگارش یک پروپزال پژوهشی کرده و به دانشگاه تقدیم کرده است خواهند داد. ننتیجه کار هم کاملا قابل پیش بینی است: مردود شدن مقاله بصورت سریع, و یا مردود کردن تقاضای ادامه تحصیل فردی که آن پروپوزال پژوهشی ناشیانه را نگارش کرده باشد.

از آنجایی که بعنوان یک داور مجلات آکادمیک مکررا با اشتباهات فراوان در تهیه صحیح ابجکتیوها و هایپوتزهای مقالات مواجه هستم و این موضوع نشاندهنده این مهم است که پژوهشگران ما و بعضا اساتید دانشگاه های ما با شیوه های صحیح نگارش ابجکتیوها و هایپوتزها آشنا نیستتند یا اطلاعات ناقص و پراکنده ای دارند که از اینجا و آنجا به گوششان خورده است, و از آنجا که توجه و یا عدم توجه به این موضوعات بسیار مهم می تواند تاثیر قابل توجهی در پذیرش و یا مردود شدن مقالات پژوهشگران محترم در مجلات آکادمیک بشود, دراین مطلب همانند سایر مطالبی که در وبسایتم منتشر کرده ام, به تشریح ساده موضوع بهمراه ذکر مثال خواهم پرداخت.

در مقالات بعدی انشاء الله در زمینه انواع هایپوتزها و زیربنای فکری هایپوتزهای مختلف و ساختار کلی آزمودن هایپوتزها نیز مقاله ای که به چنان موضوعاتی اختصاص داشته باشد منتشر خواهم کرد.

لازم به توضیح است که با هدف تسهیل در فراگیری این مطلب, همانند رویه روتین اینجانب, محتویات این فایل آموزشی نیز بهمانند تمام مطالب آموزشی که در وبسایتم منتشر می کنم با ادبیات و ویرایش محاوره ای یا غیر رسمی و بصورت نکات دسته بندی شده تهیه شده است.