سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی دانش سنتی برای حفاظت از تنوع زیستی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

Mohsen Javanmiri Pour – Graduate student, Natural Resource Faculty, University of Tehran
M. Mahluji Rad – Ferdowsi University of Mashhad, Faculty of Agriculture, PhD students of Agroecology
Vahid Etemad – Assistant Professor of forestry Natural Resource faculty, university of Tehran

چکیده:

Biodiversity is a concept which considered in genes, species and ecosystemlevels. But this term is more known at the species level. Concerns aboutenvironmental and social issues associated with forest sustainability – suchas effects on biodiversity changes, area, vitality, health, wood and non-woodproduction of forests – have led to international agreements and programs forimproving forest management practice. Physiographic has a physical effecton the diversity of plants and their distribution. Current study is tiring thatinvestigated diversity, evenness and richness of the species and determine andphysiographic factors affect on each of these criteria in the study area.