سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

K. Pourabdollah – Department of Chemical Engineering, Islamic Azad University, Shahreza Branch,Shahreza, Iran
B. Mokhtari – Department of Production Engineering, Iranian Offshore Oil Company, Lavan Island, Iran

چکیده:

Carbon dioxide flooding is an efficacious method of enhanced oil recovery (EOR) that hasnowadays become one of the most important EOR processes. It is a very complicated process,involving phase behavior that could increase oil recovery by means of swelling, evaporating andlowering oil viscosity. The present investigation reports the results of extensive experimental andtheoretical work (with the aim of computer software, ECLIPSETM) to determine the viscosity andswelling factor changes of the live oil in the Cheshmeh Khoshk reservoir at southern of Iran (IlamDistrict) and also minimum miscible pressure is determined. In this study, we want to study thepotential of carbon dioxide injection application in improving oil recovery by simulating a slimtube experiments. In order to get representative fluid samples of a reservoir, it was necessary thatthe right operation of mixing the separator oil and gas samples to match the bubble point pressurebe carried out. And, the potential application of the study is that we could have a good estimate ofthe recovery improvement under carbon dioxide gas injection, which will be the basic inputparameters for the economic feasibility study and also a decision can then be made whether toimplement or abandon the prospective project.