سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نوشین نقوی – کارشناس منابع طبیعی
آتس سا قاصدی – دانشجوی ارشد آلودگیهای محیط زیست
علی حیاتی – دهیارروستای اوان

چکیده:

آبهای راکد همواه مکانهای رشد حشراتی نظیر پشه ها هستند که گاه عامل انتقال بیماریهای متعددی می باشند شرایط مناسب رشد این حشرات ازجمله دما و رطوبت کافی و عدم رعایت مسائل بهداشتی و مدیریت نادرست مواد زائد جامد به ویژه پسماندهایی که قابلیت نگهداری آب را برای مدت طولانی در خود دارند تاکنون دربسیاری از نقاط جهان به شکل گسترده ای موجب شیوع بیماریهای عفونی و مسری شده است منطقه جلگه ای عینک واقع در شهر رشت محل دپوی حجم بسیارزیادی از تایرهای فرسوده می باشد که به دلیل شرایط ویژه ی خود مکان مناسبی جهت شیوع برخی ازاین بیماریها هستند دراین مقاله شرایط مناسب رشد عامل انتقال بیماری تب دنگو EEE,SLE و احتمال بروز آنها بررسی شده است.