سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پانزدهمین سمینار سالانه انجمن علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرزاد خمامی زاده – استادیار – دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف
پانته آ سپهربند – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف
الناز تمجید شبستری – دانشجوی کارشناسی- دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف
ناهید یزدانی – دانشجوی کارشناسی- دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

آلومینیوم مورد A در این تحقیق تاثیر سرعت سرد شدن بر ریز ساختار و در نهایت تاثیر آن بر خواص مکانیکی آلیاژ ۳۱۹ بصورت خطی بوده و با افت DAS بررسی قرار گرفته است . نتایج به دست آمده نشان می دهند که تغییرات استحکام کشش ی با سرعت سردشدن، استحکام کششی کم می شود . همچنین با افزایش میزان کرویت فازهای سیلیسیمی، درصد ازدیاد طول واستحکام کششی افزایش یافته و سختی تقریبّا بدون تغییر می ماند . وجود تخلخل بعنوان یک عامل مخرب در جهت تخریبخواص مکانیکی محسوب می شود و کلیه خواص مکانیکی با افزایش میزان تخلخل در آلیاژ کاهش می یابند.