سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بابک گرامی نژاد – کارشناس ارشد سازه ، شرکت مهندسی صاعدان صنعت ،تهران
غلامرضا قدرتی امیری – استادیار دانشکده عمران ،دانشکده علم و صنعت ایران ،تهران
جواد واثقی امیری – استاد یار دانشکده فنی ،دانشگاه مازندران، بابل

چکیده:

از میان مسایل مطرح در صنعت برق ، انتقال انرژی الکتریکی سهم مهمی را به خود اختصاص داده است . در صورتیکه از خطوط انتقال با ولتاژ بالاتر استفاده شود می توان تلفات اهمی انتقال خطوط را به حداقل رسانید و در نتیجه می توان انرژی الکتریکی را به نقاط دور دست انتقال داد و امکان مبادله انرژی را با کشورهای همسایه فراهم نمود . با افزایش ولتاژ خطوط انتقال فواصل الکتریکی و از جمله ارتفاع برج افزایش می یابد که در نتیجه باعث افزایش فولاد مصرفی و وزن ساده می گردد . استفاده از برجهای مهاری جهت صرفه جویی در میزان مصالح مصرفی و کاهش وزن سازه راه حل مناسبی به نظر می آید از میان فرم های هندسی مناسب جهت خطوط انتقال با ولتاژ بالا فرم CRS پیشنهاد میگردد . در این تحقیق از سازه CRS جهت خطوطانتقال انرژی با ولتاژ ۷۰۰kV – AC بهره گرفته شده است . سپس توضیح مختصری در مورد نرم افزار ANSYS که یک نرم افزار تحلیلی بسیار قوی می باشد به همراه المانهای بکار رفته در مدلسازی سازه ارائه میگردد و در ادامه با استفاده از قابلیتهای بهینه سازی نرم افزار مزبور نسبت به بهینه سازی و طراحی همزمان سازه CRS اقدام می شود