سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد امین زارعی درمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن،دانشگاه بیرجند
محمد جوانشیر گیو – استادیار گروه مهندسی معدن
فرهنگ سرشکی – دانشیار گروه مهندسی معدن،دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

استخراج مواد معدنی ازجمله زغال سنگ در اعماق بیشتر و به کارگیری ماشین آلات با کارآیی بالاتر با افزایش سطح تولید، افزایش بار بر روی سیستم های تهویه معادن را تحمیل کردند. برای حفظ محیط کاری قابل قبول و جلوگیری از اثرات نامطلوب بر سلامت و ایمنی نیروی کار، وجود تهویه صحیح الزامی است. تهویه یک سیستم است که برای حفظ محیط مناسب زیرزمینی و کاهش گرد و غبار و کنترل هوا مناسب است. معدن ۱ پروده طبس، تنها معدن مکانیزه استخراج زغال در ایران است. با توجه به طرح تحقیقاتی انجام شده در این معدن، سیستم صعودی و تهویه مکشی برای این معدن مناسب تشخیص داده شد. میزان هوای مورد نیاز برای تونل پیشروی شماره ۳ شرقی این معدن برابر ۷۵/۶ مترمکعب در ثانیه و میزان هوای مورد نیاز برای کارگاه استخراج شماره ۳ برابر ۹۸/۴۳ مترمکعب در ثانیه محاسبه گردید. افت فشار کلی معدن برابر ۴۵/۱۰۹ میلیمتر آب محاسبه وشبیه سازی کامپیوتری با نرم افزار ونتسیم انجام، که با محاسبات دستی در حد قابل قبولی همخوانی داشت.