سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صدیف آزادمرددمیرچی – استادیار دانشگاه تبریز
سیما یساری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

اکسیداسیون چربی ها منجر به کاهش خصوصیات ارگانولپیتیکی و ارزش تغذیه ای روغن می گردد برای جلوگیری از اکسیداسیون و افزایش پایداری حرارتی روشهای متعددی وجود دارد یکی ازاین مواد استفادها ز انتی اکسیدان است آنتی اکسیدانهای ممکن است به طور طبیعی درروغن ها وجود داشته باشند و یا بصورت سنتتیکی اضافه شوند ولیکن امروزه استفاده از آنتی اکسیدان های سنتتیک به دلیل تاثیرات نامطلوبی نظیر جهش زایی و سرطان زایی دربدن انسان محدوده شدها ست و مصرف آنتی اکسیدانهای طبیعی افزایش یافته است دراین طرح استخراجعصاره پوست پرتقال با حلال متانول انجام گرفته است میزان کل ترکیبات فنول موجود در عصاره طبق روش فولین – سیوکالتو تعیین شد استفاده از عصاره پوست پرتقال به منظور افزایش پایداری حرارتی روغن کانولا و مقایسه قدرت آنتی اکسیدانی آن با آنتی اکسیدانهای صنعتی مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج نشان دهنده آن بود که عصاره پوست پرتقال با غلظت های بالا افزایش معنی داری % ۵ > P دربالا بردن پایداری حرارتی روغن کانولا نسبت به آنتی اکسیدان سنتزی دارند.