مقاله ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎی منطقه ساحلی آب های جزیره کیش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در اقیانوس شناسی از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎی منطقه ساحلی آب های جزیره کیش
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کفزیان درشت
مقاله آب های ساحلی
مقاله جزیره کیش و خلیج فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلیلی مهشید
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی مارنانی حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسی پراکنش و فراوانی ماکروبنتوزهای آب های ساحلی جزیره کیش در دو فصل پاییز و زمستان توسط نمونه بردار گرب با سطح مقطع ۲۵۰ سانتی متر مربع انجام گردید. در این تحقیق ۲۵۱ گونه در زمستان شناسایی شد که فراوانی آن ها به ترتیب به شکم پایان، دوکفه ای ها، پرتاران، سخت پوستان، بادام شکلان، ناوپایان و کم تاران مربوط بود. در بین گونه های موجود در گرب، یک بازوپا (Brachiopoda) با نام علمیLingula lingula  مشاهده شد که برای اولین بار حضور این گونه در آب های جزیره کیش گزارش می شود. در پاییز نیز ۱۶۷ گونه متعلق به رده شکم پایان، ۷۸ گونه متعلق به دوکفه ای ها، ۷ گونه متعلق به سخت پوستان، ۶ گونه خارپوستان، ۳ گونه نیز متعلق به ناوپایان، ۱ گونه زره داران، ۱ گونه بازوپایان و ۱ گونه نیز متعلق به چندکفه ای ها شناسایی شد. شاخص تنوع گونه ای شانون بین ۱٫۵۸ تا ۴٫۷ متغیر بود. نتایج تحلیل واریانس یک طرفه نشان دهنده اختلاف معنی داری (p<0.05) بین فراوانی کفزیان ایستگاه های فصل زمستان و اختلاف بسیار معنی داری (p<0.001) بین فراوانی ایستگاه ها در تابستان وجود دارد. همچنین تحلیل t-test نشان دهنده تفاوت معنی داری بین فراوانی های مرحله اول و دوم مشاهده می شود.