سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ویدا پیرزمانی – استادیار گروه بهداشت مواد غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
محمدحسین غفوریان ابدی – دانش آموخته دکتری دامپزشکی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد ا
امیر صفاری – دانش آموخته دکتری دامپزشکی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد ا
محسن سفیدگر – دانش آموخته دکتری دامپزشکی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد ا

چکیده:

این باکتری در انسان به عنوان یک عامل مهم آنتروکولیت در دنیا شناخته شده است و بدین ترتیب عامل یکی از بیماری های مهم مشترک بین انسان و دام می باشد. در این بررسی ۴۰ نمونه سوآپ و ۴۰ قطعه لاشه از لاشه های خط کشتار طیور و ۴۰ قطعه از لاشه های توزیع شده همان خط کشتاری در فروشگاه ها نمونه تهیه شد. پس از کشت و گرمخانه گذاری در محیط های اختصاصی کمپیلو باکتر نتایج حاصله بررسی گردید که در مجموع از ۸۰ نمونه ( قطعات لاشه طیور + سوآپ) تهیه شده، ۲۷ نمونه، معادل نمونه، معادل۳۳/۷۵ درصد نمونه ها آلوده به انواع کمپیلو باکتر ( ژژونی- کولی و فتوس ) بودند. همچنین از مجموع ۴۰ نمونه تهیه شده از قطعات ران و سینه بسته بندی شده این کشتارگاه در فروشگاه های عرضه مواد غذایی، تنها یک مورد (معادل ۲/۵ درصد) آلوده به سه گونه کمپیلو باکتر ( ژژونی- کولی و فتوس ) بودند.