سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نعمت اله قنواتی – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

به موازات افزایش کاربرد انتالوژی ها در راستای نمایش دانش و همچنین پیشرفت های جدید تکنولوژی وب معنایی زمینه های زیادی پیرامون بکارگیری آنتالوژی در حوزه مهندسی نرم افزار نیز شکل گرفته است. در واقع با ظهور نرم افزار های مبتنی بر وب و توسعه خدماتی مبتنی بر وب , وجوه شتراک بین دو جامعه مهندسی دانش و مهندسی نر افزار بیشتر شده است.طوریکه موجب شکل گرفتن روش هایی شده که از یکپارچگی تعدادی از روشهای مهندسی دانش و مهندسی نرم افزار به وجود آمده اند. ولی جهت برقراری این یکپارچگی باید جنبه های مهمی از نرم افزار نظیر قابلیت کاربرد را تا حدود زیادی از دست داد. علاوه بر آن ، در هر دو حوزه ساختار مفاهیم اساسی به گونه ای نظم گرفته اند که فهم آنها فقط مختص همان حوزه است.بطوریکه اعضای هر جامعه جهت درک مفاهیم موجود در جامعه دیگر با مشکل مواجه خواهند شد.در این مقاله جهت حل این مشکل و نردیک نمودن روند فهم مفاهیم در آنها ، سعی در ارائه یک چارچوب جهت طبقه بندی کردن آنتالوژی ها و کاربردهای ممکن آنان در طی مراحل مختلف چرخه حیات توسعه نرم افزار می نمائیم.