سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اعظم دوه لی – دانشجویان کارشناسی ارشدمهندسی فناوری اطلاعات
سپیده قاسمی صالح بابری –
حمید میروزیری – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

برای امن کردن پروتکلهای مسیریابی ناامن در شبکه های MANET پروتکلهای مسیریابی امنی مانند SEAD*ROS*ARAN و غیره طراحی شده اند اما برخی از این پروتکلها در راستای برقراری امنیت خود باعث کاهش کارایی و بهینگی شدهو با اشکالات و نواقصی را بدنبال دارند مثلا راه حل و مراحل بکارگرفته شده در پروتکل ARAN اگرچه امنیت را ایجاد نموده اما این مراح خود باعث مصرف انرژی زیادی می شود و سایز بسته های مسیریابی را نیز افزایش میدهد و به دنبال آن نیز اشکالات دیگری از جمله افزایش تاخیر و غیره را بدنبال دارد بنابراین ما با ارایه راهکاری جدید درتکنیک بکارگرفته شده دراین پروتکل سعی در برطرف نمودن مشکلات و یا بهینه تر نمودن آن نموده ایم.