سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شاهین آقایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات
ابوالفضل حقیقت – استادیار دانشگاه آزاد قزوین

چکیده:

یکی از روندهای نوظهور درحوزه راه کارهای هوش سازمانی موضوع هوش تجاری سیار است هوش تجاری سیار یک مسیر تحقیقاتی نوظهور است که ازتلفیق مفاهیم هوش تجاری و محاسبات سیار بوجود می آید همواره ارایه خدمات تحلیلی چندبعدی سیاریکی از موضوعات مههم درهوش تجاری سیار محسوب می شود درهوش تجاری سیار خدمات تحلیلی چندبعدی از طریق سیستمهای OLAP سیار انجام می شود درهمین راستا این مقاله به دنبال پیشنهادی یک پروتکل برای انتقال داده های چندبعدی درسیستمهای OLAP سیار برای راهکارهای هوش تجاری سیار است پس از شبیه اسزی پروتکل پیشنهادی مشخص شد این پروتکل از لحاظ زمان دسترسی رفتار بهینه تری درکاربردهای هوش تجاری سیار دارد.