سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اعظم حکمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
کامران زمانی فر – دانشگاه اصفهان – دانشکده فنی و مهندسی

چکیده:

زمانبندی و انتساب کارها بصورت کارا از مسائل مهم در طراحی سیستم های موازی به شمار می آید . اما بخاطر پیچیدگی سیستم ها و تعداد زیاد کارها، پیدا کردن یک راه حل بهینه معمولا کار بسیار دشواری است . دردر ایناین مقالهمقاله یک الگوریتم زمانبندی دینامیکی برای مدل موازی BSP پیشنهادپیشنهاد شدهشده است . این مدل متشکل از تعدادی واحد پردازنده / حافظه است که از طریق یک شبکه ارتباطی با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند . الگوریتم زمانبندی پیشنهادی بصورت یک رشته از ابرگام ها نوشته شده است . در هر ابرگام پردازنده زمانبند به زمانبندی کارها و سایر پردا زنده ها به اجرای کارها می پردازند . نتایج بدست آمده از این الگوریتم تحت مدل شبیه سازی شده BSP(Bulk Synchronous Parallel) نشان می دهد که میزان توجه به بار روی پردازنده ها و جریمه ارتباطات باید متوازن باشد تا کارها به شکل مناسبی روی پردازنده ها توزیع شوند . برخلاف اکثر الگوریتم های زمانبندی مدت زمان فاز زمانبندی تنها به نرخ ورود و زمان اجرای کارها بستگی ندارد . بلکه مؤثرترین عامل تعداد پردازنده هاست