سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن زینل خانی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده مهندسی، بخش مهندسی کامپیوتر
مهدی افتخاری – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده مهندسی، بخش مهندسی کامپیوتر

چکیده:

درخت تصمیم فازی، مدلی برای دست هبندی است که درخت تصمیم را با نمایش فازی و استدلال تقریبی ترکیب می کند تا بتواند نویز و عدم قطعی تهای زبانی را مدیریت کند. میزان رشد درخت تصمیم فازی، یکی از سوالاتی است که همواره در ساخت آن مطرح بوده است. کنترل میزان رشد درخت تصمیم فازی، با آستانه گذاری روی معیارهای توقف، یا هرس کردن درخت انجام م یگیرد. در این مقاله یک معیار توقف جدید برای ساخت درخت تصمیم فازی ارائه شده و تاثیر آن در ساخت درخت، مستقل از اندازه آستانه تعریف شده روی آن، با معیارهای دیگر مقایسه شده است. نتایج مقایس هها نشان می دهد که درخ تهای تصمیم فازی تولید شده با استفاده معیار توقف پیشنهادی، نسبت به درخت های تصمیم فازی تولید شده با استفاده از معیارهای توقف قبلی، اندازه کوچکتر و دقت بالاتری دارند.