سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هانی صیدگر – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
مرتضی کولائیان –
مرتضی کیانی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع
نیکبخش جوادیان – استادیار دانشگاه علوم فنون مازندران

چکیده:

دراین تحقیق یک مدل جدید برای مساله مسیریابی وسایل نقلیه دارای مراکز تامین چندگانه با دریافت و تحویل همزمان ارایه شده که به بررسی تعادل کاری رانندگان موجود درسیستم می پردازد رانندگان با توانایی های متفاوت عواملی تاثیر گذار درمساله مسیریابی وسایل نقلیه هستند که باید بین توانایی رانندگان و مسافت طی شده توسط آنها تعادل برقرار گردد هدف مدل ارایه شده کمینه سازی هزینه های مسیریابی و به کارگیری وسایل نقلیه درشرایطی است که مشتریان دارای دونوع تقاضای تحویل و دریافت بصورت همزمان هستند و تقاضای آنها میتوانند ازمراکز تامین مختلف پاسخ داده شود.