سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد شعوری اندرابی – کارشناس ارشد زمین شناسی موسسه مهندسین مشاور ایمن سازان
علی همتی شعبانی – کارشناس ارشد مکانیک سنگ

چکیده:

با توجه به شرایط توپوگرافی کشور و وجود ارتفاعاتمتعدد و ضرورت برقراری ارتباطات جادها ی و ریلی بین نقاط مختلف کشور و همچنین لزوم انتقال آب از حوضه ای به حوضه دیگر برای تامین آب مناطق گرمسیر و کم بارش امروزه مطالعات طراحی و اجرای پروژه های تونلهای بلند از نیازمندیهای توسعه پایدار در کشور است تونلهای بلند معمولا به تونلهایی با طول بیش از ۹ کیلومتر اطلاق می شود این درحالی است که درحال حاضر درکشورمان تونل هایی با طول بالغ بر ۶۵ کیلومتر در مراحل طراحی و اجرا قرار دارند با مروری برقرار دادهای پروژه های تونل های بلندکه در یک دهه اخیر عمدتا در قالب قرار دادهای طرح و ساخت به پیمانکاران واگذار و توسط این پیمانکاران نیز عموما به روش مکانیزه با استفادها ز دستگاه های TBM درحال اجرا می باشند و یا به اتمام رسیده اند مشخص میشود که دغدغه ها و چالشهای زیادیمتوجه مدیر پروژه پیمانکار می باشد و با توجه به طبیعت کار و شرایط پروژه م یتوان گفت که پیچیده ترین و مشکل ترین نوع مدیریت دراین قبیل پروژه ها حاکم است.