سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

ابراهیم کناررودی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

انتخاب تامین کننده یک مساله تصمیم گیری چند معیاره است که شامل سه تصمیم اصلی می باشد: سفارش برای یک با چند محصول؟ کدام تامین کنندگان و از هر کدام به چه مقدار؟ و برای هر کدام دوره ها؟ در این مقاله یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط چند هدفه (MOMILP) به منظور انتخاب تامین کنندگان و تعیین میزان سفارش در حالت کلی خرید یعنی، چند محصول، چند تامین کننده و چند دوره، ارائه شده که شامل پنج تابع هدف، کاهش هزینه، کاهش میزان نقص، افزایش میزان تحویل به موقع، کاهش زمان تحویل و افزایش میزان گارانتی می باشد برای حل این مدل چند هدفه، یک مدل ترکیبی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) و وزن دهی به اهداف پیشنهاد شده است ابتدا اهداف در یک ساختار AHP فازی مورد ارزیابی قرار گرفته و وزن های بدست آمده از آن به عنوان ضرایب تابع هدف در روش وزن دهی به اهداف مورد استفاده قرار می گیرند.