سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد موسالو – کارشناس امار و اطلاعات – شرکت مدیریت تولید برق دماوند
کیومرث اقایی – مدیرنیروگاه دماوند شرکتمدیریت تولید برق دماوند

چکیده:

دراین مقاله به بررسی نظام پیشنهادات بعنوان یکی از ابزارهای ارتقا مشارکت کارکنان خواهیم پرداخت نظامهای پیشنهاداتکانال های ارتباط رسمی بین کارکنان و مدیریت می باشند کهدر صورت استقرا رمناسب می توانند کارکردهای بسیار مناسب و مهمی در داخل سازمان داشته و بدنه سازمانی را تحت تاثیر قراردهد دراین مقاله به معرفی و بررسی یک مدل کارامد نظام پیشنهادها براساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده پرداخته شده و بطور همزمان رابطه بین پیش ایندهای رفتار برنامه ریزی شده و گستره وسیعی از ویژگیهای سازمانی مانندمناسب بودن پاداش مربوط به نظام پیشنهادها اعتماد سازمانی اقتدار سازمانی پشتیبانی و نظارت مدیریت ارشد از بهبود مستمر فرایندها و خودکار ایی نقش در نظر گرفته شده است براساس این مدل نظری مشارکت کارکنان در نظام پیشنهادها براساس پیش ایندهای رفتار برنامه ریزی شده قابل تفسیر و پیش بینی می باشد. دراین مطالعه صرفا به طراحی یک مدل پیشنهادی نظری پرداخته شده و برای ارزیابی نیکویی برازش مدل نیاز به انجام یک عملیات میدانی در قالب پرسشنامه با در نظر گرفتن روش مطالعاتی پیشنهادی حجم نمونه متناسب و تحلیل های منطبق با طرح ازمایش می باشد.