سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی جورسرا – دانشجوی کارشناسی ارشد
حمید داودپور – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محسن نجاتی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع
سیدعباس حسینی جو – دانشجوی دکتری

چکیده:

یکی از حوزه هایی که طی دهه های گذشته توجه تعدادزیادی از پژوهشگران زنجیره تامین را به خود جلب کرده است طراحی شبکه ی یکپارچه لجستیک است گرچه درپژوهشهای قبل انواع اهداف بررسی شده است ولی همه آنها کارایی مکانی را تعقیب می کنند واز کارایی فنی تسهیلات درشبکه غافل شده اند دراین پژوهش مفهوم کارایی فنی تسهیلات به گونه ای که درتحلیل پوششی داده ها مد می شود به عنوان یکی دیگر از اهداف طراحی شبکه لجستیک درنظر گرفته می شود تا تاثیر مکانی تسهیلات برکارایی آنها درسرویس دهی به تقاضاها نیز درمساله لحاظ شود لذا هدف ازاین مقاله ارایه یک مدل یکپارچه لجستیک مستقیم و معکوس شامل مراکز شهری جمع آوری / جداسازی انهدام تولید / بازیافت و مراکز توزیع با درنظر گرفتن کارایی فنی تمام تسهیلات شبکه می باشد مدل پیشنهادی یک مدل برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح مختلط دوهدفه است که شامل تابع هدف هزینه ی احداث و حمل و نقل و کارایی می باشد.