سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آزاده ملت اردکانی – گروه کامپیوتر – دانشگاه پیام نور تهران
ناصر نعمت بخش – گروه کامپیوتر – دانشگاه اصفهان
احمد فراهی – گروه کامپیوتر – دانشگاه پیام نور تهران

چکیده:

فعالیت های تجاری داخل سازمانی وابسته به برنامه های کاربردی و سرویس هایی هستند که باید پویا و قابل انطباق باشند.یک راه برای مدیریت افزایش تغییرات در برنامه های کاربردی سرویس گرا , توسعه سرویس هایی است که رفتار انطباقی دارند.هر چند داشتن این چنین سرویس هایی کافی نیست و رفتار آن ها باید با همدیگر هم آهنگ باشد و لازم است زمانی که شروع به ایجاد همکاری می کنند.پیکر بندی شوند. در این مقاله , کروگرافی به عنوان یک مفهم که می تواند رفتار قابل مشاهده از رفتار سرویس ها را مورد بررسی قرار دهد , توجه می کنیم .از این رو , مشکل ما ایجاد کروگرافی تطبیق پذیر سرویس های چند رفتاری در پاسخ به تغییرات وابسته به آن است.گذشته از این ها تغییرات , متنوع هستند و در این تحقیق تغییر در خط مشی سازمانی مورد توجه قرار گرفته اند.