سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیرحسین نوبیل – دانشجوی کارشناسی ارشد
ابوالفضل کاظمی – استادیاران دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
علیرضا علی نژاد –

چکیده:

دردنیای رقابتی کنونی تصمیمات مکانی ابی و تخصیص به یکی از مهمترین جنبه های بهینه سایز زنجیره تامین تبدیل شده است این تصمیمات مکان یابی و تخصیص شامل انتخاب محلهایی برای احداث تسهیلات از بین سایتهای معلوم و تخصیص شبکه توزیع بین سطوح زنجیره تامین است دراین مقاله یک مدل برنامه ریزی غیرخطی مکان یابی و تخصیص تسهیلات درزنجیره تامین سه سطحی به منظور کمینه کردن دو هدف هزینه و زمان ارایه شده است این مدل پیشنهادی را به دلیل پیچیدگی محاسباتی با روشهای معمول و دقیق درابعاد بالا نمی توان حل کرد بدین جهت برای دستیابی به جواب از یک روش فراابتکاری بنام الگوریتم ژنتیک استفاده شد هاست سرانجام جهت اثبات عملکرد مناسب الگوریتم پیشنهادی نتایج محاسباتی بدست آمده با خروجی نرم افزار لینگو۱۲ مقایسه شده است.