سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پژمان قهرمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

دراین مطالعه ما یک مدل جدید برای مساله انتخاب و زمان بندی پروژه با محدودیت منابع ارایه میدهیم تابع هدف این مدل یک تابع غیرخطی است که ارزش فعلی کل سود را بیشینه می کند یعنی سودهرپروژه به زمان تکمیل آن بستگی دارد ما درنظر گرفتیم که تصمیم گیرندگان چندین پروژه پیشنهادی دردسترس دارند آن ها باید یک زیرمجموعه از آنها را انتخاب و سپس دریک افق برنامه ریزی معین زمان بندی کنند تنها پروژه هایی میتوانند انتخاب شوند که تا پایان زمان تعیین شده زمان بندی شوند منابع محدود و تجدید پذیر هستند برای بررسی این وضعیت ما یک مدل برنامه ریزی غیرخطی عددصحیح پیشنهاد می دهیم ویژگی مهم دیگر مدل پیشنهادی انتخاب و زمان بندی هم زمان پروژه ها است بهدلیل پیچیدگی مساله ما برای حل آن دو الگوریتم فراابتکاری ژنتیک و شبیه سازی تبرید توسعهدادیم برای ارزیابیکارایی مدل و الگوریتم های پیشنهادی تعدادی مثال دردو سایز کوچک و بزرگ بررسی گردید.