سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسین رضائی بدر – شرکت ایران خودرو
عباس بابائی –

چکیده:

به منظور دستیابی به سطوح سرآمدی درعملکرد و نتایج سودمنددر بلندمدت دومدل شناخته شده درادبیات مدیریت استراتژیک عبارتنداز برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت هوشین طی چندسال اخیر مدل کارت امتیازی متوازن نیز مورد اقبال عمومی قرارگرفته است درواقع برخی از سازمان ها این سه سیستم مدیریتی را بصورت همزمان اجرا نموده انددراین مقاله به مقایسه و بیان نقاط قوت و ضعف این سه سیستم پرداخته و به منظور استفاده از نقاط قوت هریک از این سیستم ها و و غلبه برنقاط ضعف آنها و نیز اجتناب از تداخلات این سه سیستم با یکدیگر یک مدل تلفیقی ارایه خواهیم نمود. با توجه به این مدل پیشنهادی تجربه یک سازمان ایرانی دراجرای یکپارچه این سه سیستم درقالب مطالعه موردی آورده شدهاست