سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی علیزاده – دانشجوی دوره دکتری مهندسی مواد
سیداحمد جنابعلی جهرمی – استاد دانشگاه شیراز
امید ابوعلی – استادیار دانشگاه شیراز
محمدحسین نشاطی – شرکت فولاد آلیاژی ایران یزد

چکیده:

دراین مقاله یک مدل تحلیل برای شار حرارتی خارج شده از قالب در ریخته گری پیوسته فولادها ارایه می شود مدل تحلیلی حاضر براساس اصلاح مدل تجربی شواردفیگر بیان شده است همچنین دراین تحقیق یک مدل ریاضی برای پیش بینی افزایش کلی دمای آب خنک کننده قالب ارایه شده است که امکان دخیل کردن همه پارامترهای موثر درشارحرارتی خارج شده از قالب مانند خواص پودرقالب سرعت ریخته گری خواص و ضخامت دیواره قالب سرعت و دمای آب خنک کننده شرایط نوسان قالب و ترکیب شیمیایی را فراهم می کند درحقیق دو مزیت اصلی برای مدل حاضر وجود دارد اول اینکه این مدل قادر است شار حرارتی قالب را برای یک قالب در حین سرویس محاسبه کند و دوم اینکه کنترل کردن شار حرارتی موضعی در قالب درحین کار به وسیله تغییر دادن پارامترهای اجرایی مانند سرعت ریخته گری سطح مذاب شرایط نوسان قالب و سرعت جریان آب خنک کننده در قالب را ممکن م یسازد.