سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وحید حاجی پور – کارشناس ارشد مهندسی صنایع
سیدتقی اخوان نیاکی – استاددانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

درکاربردهای گسترده صنعتی و خدماتی مکان یابی تسهیلات همواره یکی از مهمترین پرسشها تعیین تعدادبهینه تسهیلات و تخصیص مشتریان به تسهیلات انتخاب شده است دراین مقاله یک مدل دوهدفه برای مساله مکان یابی تسهیلات با تقاضای تصادفی و خدمت دهنده های ثابت درچارچوب سیستم صف ارایه می شود از کاربردهای قابل ذکر دراین زمینه می توان به مکان یابی شبکه های ارتباطی دستگاه های خودپراز بانکها و همه تجهیزاتی که دارای یک خدمت دهنده ثابت هستند اشاره کرد اهداف درنظر گرفته شده برای این مساله کمینه کردن مدت زمان انتظار مشتریان برای دریافت خدمت به عنوان هدف اول و کمینه سازی احتمال بیکاری تسهیلی که با بیشترین احتمال بیکاری مواجه است به عنوان هدف دوم مدنظر قرار گرفته است از انجایی که مساله فوق از دسته مسائل NP-hard است یک الگوریتم جستجوی هارمونی به منظور حل مدل پیشنهادی ارایه کرده ایم