سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا ملکی – دانشیار گروه ریاضی، دانشگاه صنعتی شیراز
مرتضی کاظمی – استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شیراز
آسیه عباسی ناصرو – دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی، دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:

مسأله انتخاب پروژه یکی از مسائل روز دنیا است. تصمیم گیری در مورد انتخاب اقتصادیترین پروژه)ها( با رویکرد دستیابی به اهداف سازمان، یکی از اصلیترین وظایف مدیریت سازمان است. انحلال برخی شرکتهای بزرگ، بر اثر انتخاب و مشارکت ناصحیح در پروژهها اهمیتموضوع را آشکارتر میسازد. در این راستا نویسندگان مختلف، برای بررسی و بیان مسأله به زبان ریاضی، روشهای متفاوتی را پیشنهاد کردهاند.با توجه به گستردگی مسأله، در نظر گرفتن همزمان تمامی پارامترهای موجود در هنگام مدلسازی، کاری دشوار و حل آن بسی دشوارتر است. از طرفی عدم قطعیت جاری درجهان هستی، ما را در قابل اعتماد بودن جوابهای حاصل از مدلهای کلاسیک ریاضی دچار تردید میکند. در این مقاله سعی شده با در نظر گرفتن جریان نقدینگی، مالیات، استهلاک و ارزش نهایی به عنوان اعداد فازی مثلثی و طرح یک مدل برنامه-ریزی خطی فازی، همراه با پوشش مناسب پارامترها، با ارائه یک روش حل ساده برای مدل مورد نظر، به واقعیت نزدیک بودن جوابها را تضمین کند. در پایان مقاله نیز نتایج با ارائه یک مثال عددی نشان داده خواهد شد