سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا کاجی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
حمیدرضا پسندیده – استادیار دانشگاه خوارزمی

چکیده:

دراین مقاله مدلی توسعه یافته جهت بازپرسازی توام کالاهای موردنیاز چندخرده فروش ازیک یا چندتامین کننده ارایه شده است که درآن یکانبار مرکزی وظیفه ی سفارش توام کالاها نگهداری توزیع و ارسال آنها به خرده فروشان را به عهده دارد سفارش توام کالاها و نیز برنامه ریزی تحویل آنها توسط انبارمرکزی می با یست به گونه ای باشد که مجموعه هزینه های سفارش دهی و نگهداری درکل سیستم کمینه گردد کالاها پس ازاینکه بصورت توام توسط انبارم رکزی دریافت میشوند درمقاطع زمانی کوتاهتر به خرده فروشان ارسال میگردند جهت حل این مدل دو الگوریتم فراابتکاری شبیه سازی تبرید و جستجوی هارمونی پیشنهاد شده است که مقایسه آنها با کمک یک مثال عددی صورت گرفته است.