سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نرجس میرزاپور – گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان
احمد براآنی دستجردی –

چکیده:

دراین مقاله یک مدل اعتماد مبتنی بر شهرت در تور اعتماد ارائه شده است باتوجه به فقدان یک روش جامع در جهت بیان و نمایش فاکتورهای دخیل درمفهوم اعتماد پس از مطالعه ی مدلهای ارائه شده فاکتورهای مذکور استخراج و دریک نمودار به نمایش درآمدهاست مدلسازی های گوناگونی برای اعتماد انجام شدها ست اما درتحقیقات صورت گرفته مطالعه ی اجتماعی این فاکتورها از نظر دور ماندها ست دراین پژوهش پس از استخراج فاکتورهای مذکور با انجام یک تحقیق میدانی میزان تاثیر هریک مشخص شد اساسی ترین فاکتورهای بدست آمده عبارتند از تایید دیگران از امین، توانایی های امین، ویژگیهای امین، خصوصیات عمل، با ارائه یک مدل محاسباتی میزان اعتماد افراد ناشناس در تور اعتماد محاسبهشده است.