سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

داود عزیزیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی برق، تهران، ایر
مهدی وکیلیان – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، تهران
جواد فیض – پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر،

چکیده:

با توجه به اهمیت محاسبات اتصال کوتاه و بی باری درترانسفورماتورهای چند سیم پیچه مورد استفاده در سیستم های مترو، در مقاله حاضر یک مدار معادل ستاره جدید جهت سهولت شبیه سازی رفتار فرکانس پایین ایننوع از ترانسفورماتورها ارائه می شود. مدار معادل یاد شدهکه با کمک مفهوم دوگان الکتریکی- مغناطیسی استخراج شده است، بر آزمون های اتصال کوتاه منطبق بوده و به سادگی توسط اندوکتانس های نشتی محاسبه می شود. در ادامه ضمن محاسبه پارامترهای مدل ستاره توسط اندوکتانس های نشتی، صحت مدل تأیید و به کمک آن شرایط اتصال کوتاه و بی باری در ترانسفورماتورهای چندسیم پیچه کششی شبیه سازی می شود. چنانچه نشان داده شده است، مدل ارائه شده ابزاری مناسب جهت شبیه سازی رفتار این نوع ترانسفوزماتور در شرایط مختلف بارگیری بوده و می تواند توسط طراح این نوع ترانسفورماتور و نیز متخصصان شبکه مورد استفاده قرار گیرد.