سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شعله هاشمی نمین – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر
شاهین حسابی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر

چکیده:

امروزه استفاده ی مجدد از هسته های IP در طراحی و پیادهسازی سیستم های پیچیده کاربرد فراوانی دارد؛ زیرا استفاده ی مجدد از این بلوک های آماده، هم زمان طراحی را کاهش می دهد و هم سیستم پیاده سازی شده با استفاده از هسته ها یIP از نظر سرعت، اندازه و کارایی بهینه می باش د . در این مقاله یک متدولوژی استفاده از هست ه هایIP برای پیاد ه سازی متدهای سخ ت افزاری درچارچوب طراحی ادیسه که یک محیط طراحی سیستم های نهفت ه است، ارایه شده اس ت . مجتمع سازی هست ه هایIP در این متدولوژی، خودکار شده است و این امر بسیاری از مشکلات استفاده از هست ه هایIP را برطرف می کن د . برای ارزیابی متدولوژی پیشنهادی یک تابعIDCT دو بعدی D Inverse Discrete Cosine Transform)- ) در محیط طراحی ادیسه یک بار با استفاده ازهسته یIP و بار دیگر بدون استفاده از آن، طراحی و پیاده سازی شده و با یکدیگر مقایسه شدهاند.