سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمحمد شکرابی – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
حسین خیامی – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
حامد مرسلی – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
کامیار اردکانی – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

چکیده:

با توجه به اهمیت روزافزون انرژی نیاز به مدیریت منابع انرژی الکتریکی پررنگ تر شده است دراین مقاله پریز هوشمندی معرفی شده است که قابلیت تشخیصمیزان مصرف نوع مصرف کننده و همچنین قابلیت مانیتورینگ و کنترل از طریق شبکه داخلی خانه و کنترلر مرکزی را دارا می باشد سپس تحلیل مصرف انرژی یک خانه نمونه پیش و پس از پیاده سازی این فناوری با یک سناریوی فرضی محاسبه و ارائه شده است.