سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهری اکبری کردلر – دانشگاه تبریز
سیدمحمد سیدمحمودی – دانشگاه تبریز
مرتضی یاری – دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

دراین مقاله یک سیکل ترکیبی جدید برای تولید توان و آب شیرین با استفاده از انرژی زمین گرمایی معرفی و مورد تحلیل ترمودینامیکی قرارگرفته است سیکل مورد نظر ترکیبی از سیکل کالینا برای تولید توان و سیکل ترانسفورمر گرمای جذبی با سیال عامل لیتیوم بروماید – آب به همراه یک دستگاه تقطیر برای تولید اب شیرین است ضمن یک مطالعه پارامتریکی اثر پارامترهایی همچون فشار در ورودی توربین دمای آب گرم خروجی از اواپراتوربرروی بازده های قانون اول و دوم سیکل ترکیبی و دبی آب شیرین تولیدی بررسی گردیده است نتایج نشان میدهد که درمحدوده های درنظرگرفته شده برای پارامترهای ذکرشده بازده های قانون اول و دوم سیکل به ترتیب در بازه های ۶۱/۸۷-۶۹/۱۲% ۵۱۶/۰۱-۱۸/۲۱% تغییر می کنند همچنین نتیجه گیری شد که برای دبی آب خروجی از زمین ۸۹kg/s با دمای ۱۲۴درجه توان تولیدی ۳/۵MW و بیشترین نرخ تولید آب خالص د رحدود ۰/۳۶۷KG/S می باشد.