سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد قاسم زاده – دانشکده علوم کامپیوتر، دانشگاه پتسدام ، آلمان
کریستف ماینل – دانشکده علوم کامپیوتر، دانشگاه پتسدام ، آلمان

چکیده:

رسالت اصلی علوم کامپیوتر عبارت است از طراحی ساختمان های داده و الگوریتم های جدید ساختمان های داده و یا الگوریتم های که تاثیر مبنایی در حل مسائل علمی و کاربردی داشته باشند. در این مقاله یک ساختمان داده بنام «نمودار تصمیم دودویی مرتب» OBDD و گونه ددیگر آن بنام ZDD رامعرفی نموده مزایا و تاثیر انها درصحنه علوم کامپیوتر راب ررسیی می کنیم. همچنین دو الگوریتم که حاصل کار تحقیقاتی مان در رابطه بابکارگیری ساختمان های داده فوق جهت حل مساله «صدق پذیری توابع دودویی مسور» QBF می باشند را مرور می کنیم.