سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدیه عالمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول
امیرمسعود افتخاری مقدم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:

ارائه ساختار شاخص گذاری که در آن با افزایش ابعاد داده از سرعت و دقت جستجوها کاسته نشود، همواره یکی از دغدغه های سیستم های مدیریت پایگاه داده ها بوده است. در این مقاله ساختار SR-tree بر اساس الگوریتم تقسیم گره ساختارRR*-tree بهبود داده شده است. این بهبود منجر به پیمایش میسرهای کمتر در درخت می شود که باعث کاهش قابل توجهی در زمان CPU می گردد. همچنین با ساماندهی بهتر داده ها در هر گره موجب افزایش میزان بهره بری حافظه می شود. کارایی الگوریتم پیشنهادی از طریق پیاده سازی و مقایسه نتایج بدست آمده با نتایج روش های پیشین مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده بر روی داده های واقعی و ساختگی حاکی از کارایی بالای الگوریتم پیشنهادی است.