سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بابک نصیری – دانشکده برق،رایانه و فناوری اطلاعات،دانشگاه آزاد اسلامی،قزوین،ایر
دانیال یزدانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان،ایران
محمدرضا میبدی – دانشکده مهندسی کامپیوتر،فناوری اطلاعات،دانشگاه صنعتی امیرکبیر،ته

چکیده:

دربسیاری از مسائل بهینه سازی در دنیای واقعی تابع هدف یا محدودیت ها می توانند درطول زمان تغییر یابند که درنتیجه بهینه این مسائل نیز می تواند تغییر یابد اگرهریک از این رویدادهای نامعین در فرایند بهینه سازی مورد توجه قرارگیرند این مساله دینامیک یا پویا نامیده می شود بسیاری از مسائل در دنیای واقعی بصورت پویا غیرقطعی و پیچیده می باشند و حل آنها بصورت ایستا چندان به حل مساله دردنیای واقعی کمک نمی کند با توجه به الزامات محیط های پویا الگوریتمهایی که برای بهینه سازی دراین محیط ها طراحی شده اند دارای اصولی هستند که آنها را از الگوریتمهای طراحی شده برای محیط های ایستا متمایز می کند دراین مقاله یک الگوریتم نوین برای بهینه سازی درمحیط پویا مبتنی برالگوریتم بهینه سازی دسته ذرات پیشنهاد شده است نتایج حاصل از رهیافت پیشنهادی برروی معیار قله های متحرک که درحال حاضر شناخته شده ترین معیار برای ارزیابی درمحیط های پویا می باشد ارزیابی شده و با نتایج حاصل از چندین الگوریتم معتبر مورد مقایسه قرارگرفته است نتایج بدست آمده نشان دهنده کارایی بالای الگوریتم پیشنهادی درمقایسه با سایر الگوریتمها میب اشد.