سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن حیدریان – دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
فروغ شیرین آبکنار –

چکیده:

الگوریتم های مسیریابی نقش مهمی را درراستای انتقال بسته های اطلاعاتی درشبکه های انتقال داده ایفا می کنند که از مهمترین آنها می توان به الگوریتم های مسیریابی تک پراکن و چندپراکن اشاره نمود الگوریتم مسیریابی تک پراکن بسته های اطالعاتی را از یک مبدا به یک مقصد انتقال میدهد یک الگوریتم مسیریابی چندپراکن نیز داده ها را از یک مبدا به چندین مقصد منتقل می کند حال اگرn نشست تک پراکن و m نشست چندپراکن قصد داشته باشند تمامی نشست ها را به صورت همزمان اجرا نمایند الگوریتم ها باید بصورت مجزا و درمجموع به تعداد m+nباراجرا شوند که این خود موجب افزایش زمان انتقال و درنتیجه کاهش کارایی شبکه خواهد شد دراین مقاله قصد برآن است الگوریتمی ارایه شود که دارای قابلیت تلفیق نشست ها باشد و برای m+n نشست این امکان را فراهم سازد که تنها با یک بار اجرای الگوریتم بتوان به جواب بهینه دست یافت ما این الگوریتم را الگوریتم مسیریابی تک پراکن – چندپراکن چندکاناله ی بهینه Optimal Unicast-Multicast Multichannel Routing می نامیم شایان ذکر است روش جدید مبتنی بربرنامه ریزی خطی بوده و کیفیت خدمات دهی را حمایت م یکند.