سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهروز افشارنجفی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
زینب خلج – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

دراین مقاله به بررسی مساله هموارسازی منابع با وجود حداکثریک بریدگی برای هرفعالیت پردخته میشود این مقاله همچنین تاثیر بریدگی را برروی هدف تسطیح منبع ارزیابی می کند برای این منظور یک مدل برای مساله پیشنهاد و یک الگوریتم دقیق مبتنی برشاخه و کران برای حل آن ارایه شده است با مقایسه مساله هموارسازی منابع و مساله هموارسازی منابع با وجود یک بریدگی کارایی بریدگی تحلیل شده است