سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر شفایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین
وحید فرجی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین
احمد غلامی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله یک روش گسترش یافته جدید برای ارزیابی آماری نرخهای تخلیه الکتریکی، اضافه ولتاژها و احتمال خرابی عایقی ناشی از هر دوی ضربههای صاعقه عمودی و غیرعمودی در خطوط انتقال با استفاده از روش مونت کارلوارائه میشود. هدف اصلی این مقاله افزایش دقت مقادیر خرابیهای مربوط به صاعقه از طریق مدلسازی دقیق اجزای شبکه مانند مقاومت زمین، دکل انتقال و زنجیره مقره و همچنین شبیه سازی ضربههای صاعقه غیرعمودی در قیاس با روشهای سنتیو گذرگاه عمودیمی باشد . مطالعات پارامتریک نیز با استفاده از این روش برای تعیین حساسیت نرخ تخلیه الکتریکی بر حسب برخی پارامترهای جریان صاعقه و خط انتقال انجام شده است . بعلاوه یک پالا یش برای کاهش زمان شبیه سازی با حفظ دقت محاسبات بکار برده شده است.