سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی اصغر رضی کاظمی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
مهدی وکیلیان – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
کاوه نیایش – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، تهران، ایران
متی لهتونن – دانشکده مهندسی برق دانشگاهAaltoهلسینکی، فنلاند

چکیده:

عملکرد مناسب و مطمئن کلید قدرت به دلیل وظایف حفاظتی و کنترلی آن، تاثیر مستقیمی بر قابلیت اطمینان سیستم قدرت خواهد گذاشت. امروزه در میان استراتژی های گوناگون نگهداری و تعمیرات (نت)،استراتژی نت بر مبنای وضعیت تجهیز به ویژه در حالت برخط آن؛ به دلیل صرفه اقتصادی، افزایش قابل توجه سطح قابلیت اطمینان و تطابق زیاد با شبکه های هوشمند برق بیش از پیش مورد توجه قرارگرفته است. از آنجا کهتعداد کلیدهای قدرت در یک شبکه برق و حتی در یک پست زیاد می باشد و با توجه به محدودیت های موجود در بودجه اختصاصی به نت تجهیزات قدرت، پیاده سازی سیستم پایش برخط در تمامی کلیدهای قدرت مقرون به صرفه نخواهد بود. در این مقاله بر اساس مفاهیم قابلیت اطمینان، دو شاخص جهت اولوی تبندی پایش برخط کلیدهای قدرت پیشنهاد شده است