سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نوشین قهرمانی حدادان – دانشگاه پیام نور تبریز-گروه فناوری اطلاعات
آرزو عبدالعلی زاده – دانشگاه پیام نور تبریز-گروه فناوری اطلاعات

چکیده:

محدودیت انرژی یکی از چالش های مهم در شبکه های حسگر بیسیم می باشد. بنابرلین در این شبکه نوع خوشه بندی و بحث ارسال داده تاثیر مهمی در زمان عمر شبکه دارد. روش های زیادی برای این کار مطرح شدخ است که یکی از این روش ها روش سلسله مراتبی می باشد. پروتکلLEACH به عنوان یک روش سلسله مراتبی برای این کار ارائه شدخ است، که یک روش توزیع شده می باشد. LEACH-C بهبود LEACH به صورت توزیع شده عمل میکند. هر روش مطرح شده مشکل اتلاف انرژی دارند. در این مقاله سعی شده با ارائه یک ایده در پروتکل LEACH-C مشکل محدودیت انرژی توسط ارسال نکردن داده گره های نزدیک به هم که در شرایط یکسان قرار دارند برطرف گردند. شبیه سازی نشان می دهد که روش ارائه شده نسبت به روش های قبلی مصرف انرژی بهینه ای دارد و در نهایت باعث بهبود زمان عمر شبکه شده است.