سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هادی نبئی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین دانشکده مهندسی برق رایانه و فناوری اط
کریم فائز – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی برق

چکیده:

امنیت و ظرفیت جاسازی اهمیت ویژه ای در پنهان نگاری دارند روشهای پنهان نگاری برکاهش تغییرات و روشهای پنهان شکنی بر کشف تغییرات حاصل از جاسازی تاکیددارند دراین مقاله یک روش برای کاهش تغییرات حاصل از جاسازی در پوشانه ارائه شده است این روش باتعیین ظرفیت امن پوشانه ها و سپس انتخاب پوشانه مناسب براساس شباهت پیام سری با مکانهای جاسازی و افزایش شباهت آنها عمل می کند برای این کار با بهره گیری از یک روش کارا ظرفیت امن تصاویر یک بانک تعیین می گردد بعد در زمان جاسازی داده پوشانهای با بیشترین تشابه انتخاب می شود سپس با کمک یک روش افزایشتشابه مبتنی بر اتوماتای سلولی و الگوریتم ژنتیک میزان شباهت پیام سری با مکانهای جاسازی پوشانه افزایش می یابد. روش پیشنهادی این مقاله یک مرحله پیش پردازش در پنهان نگاری محسوب می شود که می توان ان را با هر روش پنهان نگاری و برروی هر نوع رسانه پوششی بکار برد در جاسازی اطلاعات با انتخاب پوشانه مناسب و افزایش شباهت می توان احتمال کشف را کاهش داد . نتایج ازمایشات کارایی رهیافت پیشنهادی را در بالا بردن امنیت و ظرفیت امن تصاویر گنجانه نشان میدهند.