سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

متین خیرخواهان – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا کنگاوری –

چکیده:

سیستمهای چندعامله همکار سیستمهایی هستندکه درآنها چندین عامل بوسیله تعامل با یکدیگر برای انجام کارهای مشترک یا بیشینه کردن سودمندی گروهی تلاش می کنند با توجه به تعامل میان عاملها پیچیدگی مساله چندعامله با زیاد شدن تعداد عاملها با پیچیده شدن رفتارشان می تواند به سرعت افزایش یابد مادراین مقاله یک روش همکاری و هماهنگی برای سیستم چندعامله درمحیط پویا را ضمن درنظر گرفتن پویایی محیط و پیچیدگی های موجود پیشنهاد خواهیم داد دراین روش عامل ناظری درکنار عاملهای دیگر این سیستم چندعامله آموزش می بیند و رفتار آنها را می آموزد سپس با توجه به پویایی محیط خصوصیات عاملها و توانایی ها و تجارب خود رفتارعاملها و رفتار بهینه ی سیستم را پیش بینی می کند با استفاده از رفتار بهینه ی سیستم درزمانهای ضروری دراصلاح رفتارعاملهای دیگر برای هماهنگ کردن ایشان در رسیدن به هدف مشخص سیستم می کوشد.