سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجتبی وحدانی – کارشناس ارشد و محقق دانشگاه امام حسین ع
مجید اخوت – استادیار دانشگاه امام حسین ع
منصور نجاتی جهرمی – استادیار دانشکده تحصیلات تکمیلی تهران جنوب

چکیده:

درسالیان اخیر شبکه های مختلف برای انتقال اطلاعات بهوجود آمده است دراین میان اطلاعات چندرسانه ای مانند ویدیو حجم بسیاری را دربرمیگیرد این حجم بالا مستلزم داشتن پهنای باند توان الکتریکی و محاسبای زیاد برای پردازش و ارسال داده ها است که دربسیاری از شبکه ها ممکن نیست به عنوان مثال میتوان ازشبکه های حسگرچندرسانه ای نام برد که دارای محدودیت های جدی درمنابع خود مانند ح افظه پهنای باند و همچنین انرژی مصرفی هستند دراین مقاله با استفاده ازاین شبکه ها سیستمی برای شناسایی محیط متشکل از شبکه ای برای ارسال شبکه ای برای دریافت و یکایستگاه مرکزی که دارای یک تبدیل کننده کد است معرفی شده است چنین سیستمی منجر به ساخت گره هایی ساده و ارزان و همچنین فشرده سازی قابل توجه داده میگردد دراین مقاله فشرده سازی با استفاده از تبدیل کد را با روشهای کلاسیک فشرده سازی ویدیو مقایسه و برتری روش پیشنهادی نشان داده می شود.