سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

منا رشیدی پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
سیدرضا هادیان امرئی – استادیار
مسعود صباغی – استادیار

چکیده:

دراین مقاله روش جدیدی به منظور بهبود گذردهی درمد مش استاندارد ۸۰۲٫۱۶ ارایه می شود یکی ازفاکتورهایی که منجر به افت گذردهی درشبکه های بی سیم مش می شود محدود بودن ظرفیت بافرها می باشد که به شبکه اعمال کرده و عملکرد این محدودیت را از طریق سه روش حذف تصادفی روش مبتنی بر WFQ وروش پیشنههادی ارزیابی می کنیم مقایسه روش پیشنهادی با روشهای موجود دراین زمینه براساس شبیه سازی سناریوهای مختلف نشان میدهد که روش پیشنهادی باعث بهبود گذردهی گره های شبکه می شود.