سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن حامد – آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر،ایران
احمد کشاورز – دانشگاه خلیج فارس، گروه مهندسی برق

چکیده:

با توجه به حجم زیاد تصاویر سنجش از دور، فشرده سازی آنها، یکی از پردازش های مهم در مورد آنها محسوب می شود. در این تحقیق یک روش فشرده سازی بر اساس خوشه بندی و بازسازی بافت ارائه شده است. روال کار اینگونه است که ابتدا با استفاده از خوشه بندی kmeans تصویر خوشه بندی می شود و سپس اطلاعات بافت هر بخش از تصویر، فشرده شده و ارسال می گردد. در گیرنده، تصویر بازسازی شده حاصل از این فشرده سازی، با استفاده از تصویر خوشه بندی، پارامترهای آماری تخمین زده شده از بافت (میانگین و واریانس) و همچنین فشرده شده ی تصویر حاصل از تفاضل تصویر اصلی با تصویر بازسازی شده به دست می آید، که در نهایت یک فشرده سازی تقریباً بدون اتلاف را حاصل می کند. روش پیشنهادی بر روی یک تصویر سنجش از دور اجرا شده و نرخ فشرده سازی مناسبتر در مقایسه با روش های رایج فشرده سازی از آن اخذ شده است.