سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی اثنی عشری – دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرضا میبدی – دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدمهدی عبادزاده – دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله یک روش فازی برای یافتن منشاء انتشار گازهای سمی در محیط با استفاده از شبک ه های سنسوری پیشنهاد می گردد . روش ارائه شده با به کارگیری یک سیستم خبره فازی می تواند در محیط هائی با نویز بالا و نیز در شرایطی که برخی از ندهای شبکۀ سنسور اطلاعات نادرستی را گزارش م ی نمایند به خوبی عمل نما ید و منشاء انتشار گازهای سمی را پ یدا کند . در این روش،هر ند سنسور میزان ماده سمی اطرا ف خود را تعیین کرده و آن را به همراه موقعیت مکانی فعلی خود در سطح شبکۀ سنسور پخش می نماید. سپس هر ند با دریافت اطلاعات سایر ندها و به کمک سیستم خبره فازی ارائه شده، مناس ب ترین موقعیت مکانی بعدی خود در محیط را تعیین کرده و به سمت آن موقعیت حرکت م یکند. فعالیت شبکه تا زمانی که یکی از ندها منشاء انتشار گازهای سمی را بیابد ادامه پیدا می کند. روش پیشنهادی شبیه سازی گردیده و با روشهای موجود مقایسه شده است.