سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

صادق وهابزاده زرگری – دانشگاه علم و صنعت ایران
عادل ترکمان رحمانی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

با توجه به اینکه گریدهای محاسباتی بطور گسترده برای اجرای کاربردهای محاسباتی استفاده می شوند کاربردهای مختلفی هستند که از تعداد زیادی وظیفه های مجزا و کارهای کم وزن تشکیل شده اند که نیاز به ارتباط درون پردازشی ندارند پردازش این کاربردها بصورت رویهم رفته در گریدهزینه وزمان زیادی را دربر دارد که این هزینه و زمان ناشی شده از سربار به وجو د آمده از ارسال کار به منابع ، پردازش کار در منابع و انتقال نتیجه پردازش شده به سمت کاربر می باشد. بنابراین یک سیستم زمان بندی کارآ و مبتنی بر گروه بندی مورد نیاز است که قادر باشد بصورت پویا کارهای منفرد و ریزدانه یک کاربرد را در یک گروه جمع کند و آنها را بصورت درشت دانه به منابع گرید ارسال کند این گروه بنی باید بر اساس نیازمندیهای پردازشی منابع گرید و هر کاربرد و با توجه به دسترس پذیری و قابلیت پردازشی منابع صورت پذیرد.