سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

صادق وهابزاده زرگری – دانشگاه علم و صنعت ایران
عادل ترکمان رحمانی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

با توجه به اینکه گریدهای محاسباتی بطور گسترده برای اجرای کاربردهای محاسباتی استفاده می شوند پردازش این کاربردها بصورت رویهم رفته در گریدهزینه وزمان زیادی را دربر دارد که این هزینه و زمان ناشی شده از سربار به وجو د آمده از ارسال کار به منابع ، پردازش کار در منابع و انتقال نتیجه پردازش شده به سمت کاربر و وابستگی کارها به یکدیگر می باشد. بنابراین یک سیستم زمان بندی کارآ و مبتنی بر گروه بندی مورد نیاز است دراین مقاله یک استراتژی زمان بندی مبتنی بر گروه بندی دو مرحله ای ارائه شده است که ابتدادر مرحله اول یک کاربرد متشکل از کارهای وابسته به هم را به مجموعه ای از گروه های کاری وابسته به هم تبدیل می کند تا به جای کارهای وابسته به هم گرو ههای کاری وابسته به هم داشته باشیم . سپس در مرحله دوم با هریک از گروه های کاری بدست آمده از مرحله اول مثل یک کاربرد متشکل از وظیفه های مجزا bag-of-tasks application برخورد می شود تا زمان بندی به ترتیب وابستگی موجود و با استفاده از روش مبتنی بر گروه بندی که برای این رده از کاربردها وجود دارد انجام گیرد.